Admitere

Oferta educaţională

 

Facultatea de Administraţie Publică

Domeniu de licenţă: ştiinţe administrative
- specializări de licenţă zi: administraţie publică; administraţie europeană
- specializări de licenţă id: administraţie publică

Masterate zi: - 2 ani:
- Studii administrative europene
- Managementul sectorului public
- Spaţiul public european
- Puterea executivă şi administraţia publică

Masterate zi executive:
- Guvernare modernă şi integrare europeană
- Capacitate administrativă şi aquis comunitar
- Managementul afacerilor publice

Masterate ID: - 2 ani:
- Studii administrative europene
- Managementul sectorului public
- Spaţiul public european
- Puterea executivă şi administraţia publică

Masterate ID executive:
- Guvernare modernă şi integrare europeană
- Capacitate administrativă şi aquis comunitar
- Managementul afacerilor publice 
  

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

1. Domeniu de licenţă: ştiinţe ale comunicării
- specializări de licenţă ZI: comunicare şi relaţii publice
- specializări de licenţă ID: comunicare şi relaţii publice

Masterate zi:
- Managementul proiectelor
- Publicitate
- Comunicare şi relaţii publice
- Management şi comunicare în afaceri
- Comunicare politică. Marketing politic şi electoral
- Comunicare managerială şi resurse umane
- Comunicare audio-video

Masterate ID:
- Comunicare managerială şi resurse umane
- Comunicare şi relaţii publice

Masterate on-line:
- Management educaţional şi comunicare instituţională
- Management şi comunicare în afaceri
- Managementul proiectelor

2. Domeniu de licenţă: psihologie
- specializări de licenţă zi: psihologie

 

Facultatea de Management

 1. Domeniu de licenţă: management
- specializări de licenţă zi invătămînt cu frecventă: management
- durata: 3 ani (180 ECTS) 
 

 Facultatea de Ştiinţe Politice

1. Domeniu de licenţă: ştiinţe politice
- specializări de licenţă zi: ştiinţe politice
- specializări de licenţă id: ştiinţe politice

Masterate zi:
- Teorie şi analiză politică
- Politici, gen şi minorităţi
- Politici publice şi integrare europeană 
-Management şi guvernare (http://management-guvernare.politice.ro)
- Ştiinţe politice
- Guvernare şi societate
- Politici de dezvoltare locală şi regională

Masterate ID:
- Politici publice şi integrare europeană
- Construcţie politică şi management electoral
- Relaţii internaţionale şi integrare europeană
- Politică şi economie europeană

2. Domeniu de licenţă: sociologie
- specializări de licenţă zi: sociologie 

Masterate zi:
- Studii fundamentale în sociologie
- Antropologie

3. Domeniu de licenţă: relaţii internaţionale şi studii europene
- specializări de licenţă zi: relaţii internaţionale şi studii europene

 
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

- Domeniu de licenţă: ştiinţe politice

- Masterate zi:
- Analiza şi soluţionarea conflictelor (ASC) 
- Relaţii internaţionale şi integrare europeană (RIIE) 
- Politică şi economie europeană (PEE)
- Evaluarea Politicilor si a programelor Publice Europene (EPPPE)
 

 Şcoala Doctorală SNSPA

Domenii:
- Sociologie
- Ştiinţe Administrative
- Ştiinţe ale Comunicării
- Ştiinţe Politice