Marți, 18 Noiembrie 2014 14:54

Centrul de Studii Europene asupra Migraţiei Umane

Centrul de Studii Europene asupra Migraţiei Umane (CSEMU) este un centru independent de cercetare interdisciplinară privind migraţiile umane, care se concentrază pe analiza mobilităţii populaţiei și pe procesele asociate la nivel naţional, european şi mondial. CSEMU îşi propune să contribuie la dezbaterea publică privind migrația şi diaspora, la cunoaşterea fenomenului migraţiei, a cauzelor şi consecinţelor sale, îndeosebi la nivelul politicilor publice privind consecinţele migraţiilor umane.


Scopul CSEMU constă în studirea migraţiei ca fenomen social, cultural, demografic, economic şi politic, într-o perspectivă multidisciplinară. Vor fi abordate îndeosebi următoarele aspecte:

  • reglementarea migraţiei şi analiza consecinţelor sale asupra cetăţeniei, ocupării şi inserţiei sociale;
  • problemele multiculturalismului şi interculturalismului;
  • facilitatea integrării migranţilor în ţara de destinaţie;
  • migrația forțată datorată conflictelor regionale, sărăciei extreme, discriminării etnice, rasiale, religioase și de gen, precum și dezastrelor de mediu;
  • migraţia nereglementată şi traficul de fiinţe umane;
  • protecţia internaţională şi politica în domeniul azilului;
  • migrația și dezvoltarea, care vizează, în special, analiza critică a proceselor şi a consecinţelor migraţiei temporare asupra țărilor de origine a migranților.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.