Centrul de Consiliere si Orientare Profesionala

 
 

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP) al SNSPA urmăreşte completarea actului educativ prin stabilirea unor
relaţii intercomunitare, exterioare mediului menţionat.
Prin decizia Biroului de Senat al SNSPA nr. 30, din 26 martie 2007, s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională( în continuare denumit CeCOP) şi funcţionează sub îndrumarea Secretarului Ştiinţific al Senatului pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul SNSPA, dispune de o organigramă proprie, este finanţat din veniturile proprii ale SNSPA şi poate participa în proiecte cu finanţare externă.
CeCOP deserveşte toate facultăţile şi departamentele din SNSPA.

 

Obiectivele CeCOP:

 

• Oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru studenţii din SNSPA;
• Îmbunătăţirea perspectivelor de angajare pe piaţa specifică, pentru studenţii pregătiţi de către SNSPA;
• Creşterea performanţelor academice şi o mai bună integrare în viaţa academică internă şi internaţională;
• Facilitarea accesului studenţilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul diverselor instituţii şi organizaţii partenere şi interesate;
• Informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, nonformală şi informală desfăşurate în ţară şi în străinatate;
• Promovarea ofertei academice şi a imaginii SNSPA spre publicul larg, dar şi către instituţii de învăţământ apropiate.

.

Proiecte CeCOP :

 

SNSPA Student Start Up

 

SNSPA Student Start Up sau Zilele Porţilor Deschise la SNSPA este un eveniment desfăşurat pe parcursul unei săptămâni, câte o zi pentru fiecare facultate din cadrul SNSPA,în care elevii au şansa de a participa la activităţi precumcursuri, proiecţii de film, workshop-uri şi dezbaterireferitoare la domeniul fiecărei facultăţi.
Astfel, elevii auocazia de a interacţiona cu studenţii, dar şi cu profesorii,pentru a se convinge că oportunităţile oferite de SNSPA sunt cele mai potrivite pentru formarea lor şi pentru construirea unei cariere pe viitor.

 
 

TUTORIAT

 

Programul oferă studenţilor din anul I oportunitatea de a obţine informaţii cu privire la cursuri, seminarii, activităţi din SNSPA şi chestiuni administrative.
Fiecărei grupe de studenţi îi corespunde câte un tutore. Acesta din urmă este pregătit şi instruit de către
CeCOP.
De asemenea, tutorele ajută bobocii şi să se cunoască mai bine, astfel încât fiecare dintre ei să se integreze cât mai uşor în grupa din care face parte.

 

SNSPA Internship Fair

 

Proiectul este dedicat tuturor studenţilor SNSPA şi reuneşte organizaţii, companii şi agenţii ce îşi prezintă oferta de internship-uri.
În acelaşi timp se desfăşoară şi conferinţe şi workshop-uri ce au ca scop pregătirea studentilor pentru construirea unei cariere pe viitor.

 

Observatorul Angajabilitatii

 

CeCOP împreună cu personalul administrativ şi didactic SNSPA, dar şi un număr de studenţi cu statut de voluntari, culeg, analizează şi prelucrează informaţiile referitoare la traseul educaţional, dar şi profesional al absolvenţilor de studii universitare SNSPA. Concluziile studiului sunt de ajutor pentru stabilirea strategiilor de dezvoltare în domeniul relaţionării cu piaţa de muncă din domeniile aferente specializărilor oferite de către SNSPA.

 

CONTACT

 

Pentru mai multe detalii, CeCOP vă stă la dispoziţie:

 
 

Adresa:str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti (sediul CeCOPse află în incinta sălii de lectură a bibliotecii SNSPA).

E-mail:   cecop@snspa.ro

Web:     www.snspa.ro

                http://cecopsnspa.wordpress.com