Facultatea de Administratie Publica

FACULTATEA de ADMINISTRATIE PUBLICA a fost înfiinţată şi funcţionează în structura SNSPA, începând cu anul universitar 1990/1991 cu forma de studii academice postuniversitare si cu forma de invatamint studii universitare de licenta din anul universitar 1995/1996(http://www.admpubl.snspa.ro). Din anul universitar 2000/2001 s-au organizat şi programe de învăţământ la distanţă (http://www.apid.snspa.ro) în domeniul administraţiei publice care oferă posibilitatea formării iniţiale şi continue a funcţionarilor şi angajaţilor publici din administraţia centrală şi locală.
În anul 2011 Asociaţia Europeană pentru Administraţie Publică a acreditat programul de studii universitare de licenţă (Bachelor in Public Administration) şi programul de studii universitare de masterat Managementul sectorului public (Master in Public Administration).