Miercuri, 12 Octombrie 2016 16:02

Managementul achiziţiilor | Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

Oferta educaţională a Facultăţii de Administraţie Publică s-a îmbogăţit cu un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, “Managementul achiziţiilor”.


Managementul achiziţiilor, fie publice sau private, constituie un domeniu de real interes atât pentru sectorul public, cât şi pentru sectorul privat sau sectorul nonguvernamental, reprezentând principala modalitate de realizare a obiectivelor fixate de către administraţia publică, prin utilizarea unor soluţii sau a unor servicii prestate de către operatorii economici.

Programul de studii postuniversitare Managementul achizițiilor oferă cursanților informații actualizate privind studiul achiziţiilor publice şi private, axându-se pe însușirea de cunoştinţe și competențe cu un profund caracter administrativ, juridic, economic și tehnic, precum: utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în domeniul achizițiilor; negocierea în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private; elaborarea documentelor de specialitate în domeniul achizițiilor publice și private; analiza și aplicarea legislaţiei specifice procedurilor de achiziţie; acordarea de consultanţă de specialitate; planificarea procedurilor de achiziţie; derularea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

Programul se adresează personalului din autorităţile contractante, absolvenților de administrație publică/europeană și altor absolvenți interesați de domeniul achizițiilor, beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fonduri structurale.

Ocupaţiile profesionale vizate de program sunt:
•    Expert achiziţii publice,
•    Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale,
•    Specialist în achiziţii,
•    Manager marketing,
•    Manager achiziții,
•    Consultant achiziții,
•    Consilier în achiziții

Perioada de înscriere: 17 – 31 octombrie 2016
Detalii, aici.

Durata: 180 de ore (4 luni: 3 luni cursuri și 1 lună pregătirea proiectului)
Nr. de credite transferabile: 27 credite
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Structura (discipline studiate):
•    Managementul timpului
•    Management de proiect şi surse de finanţare
•    Proceduri de achiziţii publice şi private. Elemente de E – procurement
•    Strategii de ofertare. Mecanisme privind gestionarea conflictelor
•    Contractele de achiziţii: operaţionalizare şi monitorizare
•    Contencios administrativ în achiziţii publice şi mecanisme antifraudă
•    Auditarea proceselor de achiziție
•    Investiţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat

Programul Managementul achiziţiilor, prin curricula propusă, îşi propune să abordeze de o manieră interdisciplinară atât noile modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante (Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), precum şi noile reglementări aplicabile beneficiarilor privaţi (Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene) implicaţi în procesul de absorbţie al fondurilor europene.


Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina Programului Managementul achiziţiilor.

Ultima modificare Miercuri, 12 Octombrie 2016 16:05