Marți, 05 Septembrie 2017 10:00

Admiterea la doctorat la SNSPA

Şcoala doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) acoperă o sferă largă  a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. SNSPA organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008) și științele ale comunicării (începând din anul 2008).

SNSPA a organizat primul doctorat în științe politice şi în științe administrative din România.
Teme semnificative de cercetare doctorală: studiul guvernării, buna administrare, drepturile omului în administrația publică, evaluarea instituțională, teoriile politice, politicile publice, politicile de gen, sociologia politică, antropologia post-socialismului, euroscepticismul, identitatea europeană, sfera publică europeană, politica de comunicare a Uniunii Europene, relațiile internaționale, studiile de securitate, etica politică, politicile de educație.

Particularitățile programului doctoral din SNSPA derivă în primul rând din expertiza coordonatorilor, cadre didactice implicate, care au, pe lângă competenţe  academice de excepţie, și experienţă personală în construcţia instituţională, guvernare și consiliere administrativă și/sau politică, din derularea programelor de cercetare şi din valorile la care aderă comunitatea universitară.

 

Şcoala Doctorală SNSPA organizează o nouă sesiune de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie 2017.

Calendarul admiterii

  • Perioada de înscriere la concursul de admitere: 12– 22 septembrie 2017
  • Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 25 – 28 septembrie 2017
  • Confirmarea ocupării locurilor: 29 – 30 septembrie 2017
  • Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat): 1 octombrie 2017

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Biroul Doctorate (Adresă: Bd. Expoziţiei nr.30 A, etaj 8, Sector 1, București), în zilele lucrătoare conform orarului: Luni-Joi: 10:00 – 16:00, Vineri: 10:00-14:00. Perioada de înscriere se încheie pe 22 septembrie 2017, la ora 14:00.


Actele de înscriere, aici.

Detalii despre admitere pe doctorat.snspa.ro sau pe admitere.snspa.ro.

Ultima modificare Marți, 05 Septembrie 2017 14:45