Miercuri, 13 Septembrie 2017 10:05

Cea de-a X-a conferinţă anuală a Centrului de Drept Public și Științe Administrative din SNSPA

Vineri, 20 octombrie 2017, Centrul de Drept Public și Științe Administrative din cadrul SNSPA, în parteneriat cu Societatea Academică de Științe Administrative și Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România, organizează cea de-a X-a conferinţă anuală intitulată: CODIFICAREA ADMINISTRATIVĂ-ABORDĂRI DOCTRINARE ȘI CERINȚE PRACTICE.

Lucrările se vor desfăşura la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, începând cu ora 9.00


Aflată la a X-a ediţie, dezbaterea propusă în cadrul acestei manifestări științifice urmărește să coopteze specialişti în domeniul dreptului public şi al ştiinţelor administrative româneşti şi internaţionale, practicieni, magistrați. Manifestarea se dorește a fi un for de dezbatere şi analiză a noilor direcţii de cercetare în domeniul temei propuse.

Conferința va cuprinde două secțiuni. O primă secțiune va aborda sistematizarea și concentrarea legislației prin coduri - abordări doctrinare, iar ce-a de-a doua secțiune va analiza Codificarea normelor dreptului administrativ - cerințe ale practicii.
Organizatorii își exprimă speranța ca participarea la conferinţă să permită constituirea unui grup de reflecţie asupra problematicii anunţate, din perspectivă multidisciplinară, a dreptului public şi a ştiinţelor administrative.

Președinte comitet organizare: prof.univ.dr. Emil Bălan

Ultima modificare Marți, 17 Octombrie 2017 15:14