Joi, 18 Februarie 2016 11:40

Au început înscrierile pentru prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice

Luni, 15 februarie 2016, au început înscrierile pentru prima sesiune de pretestare organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice.

 

I.    Sesiunile de pretestare

Pentru anul universitar 2016-2017 se vor desfășura două sesiuni de pretestare:
A.    Calendarul celor două sesiuni de pretestare

Prima sesiune de pretestare:

 • Înscrieri: 15 februarie - 14 aprilie 2016 (pentru pretestarea din 16 aprilie)
 • Pretestare: 16 aprilie 2016 (Proba scrisă pentru specializările Științe Politice/ Relații Internaționale și studii europene și interviul pentru specializările Sociologie/Psihologie)

Pretestarea se organizează la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, Bucureşti).

 • Afişare rezultate: 21 aprilie 2016

A doua sesiune de pretestare

 • Înscrieri: 9 mai - 16 iulie 2016 (pentru pretestarea din 18-19 iulie)
 • Pretestare:

18 iulie 2016 – Proba scrisă pentru specializările: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
19 iulie 2016 – Interviu pentru specializările: Sociologie, Psihologie

Pretestarea se organizează la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, Bucureşti).

 • Afişare rezultate: 21 iulie 2016


B.    Înscrierea online
Înscrierea la cele două sesiuni de pretestare se face numai online, pe admitere.politice.ro.
Accesaţi admitere.politice.ro, în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi-un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

C.    Taxa de înscriere
Taxa de înscriere este 150 lei/sesiunea de pretestare.
Candidații care se înscriu pentru ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.
Taxa de înscriere se va achita în contul:

RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice – zi.

Candidaţii se vor prezenta la pretestare cu BI/CI şi chitanţa din care reiese achitarea taxei de înscriere.
Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare vor fi afisate in timp util pe politice.ro şi admitere.politice.ro.

II.    Probele de concurs

Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare, la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • filosofie
 • sociologie  
 • economie
 • psihologie
 • istorie
 • matematică

Tematica, aici.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate (Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene), în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută.
Pentru informații suplimentare, trimiteți e-mail pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru specializările Sociologie și Psihologie, admiterea se face în două sesiuni de pretestare în lunile aprilie și iulie, pe baza a două criterii de evaluare:
•   Interviu: constă în susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare (sesiunile aprilie și iulie) și se notează cu admis/respins.
•   Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Ierarhizarea se va face în baza notei obținute la una dintre disciplinele examenului de bacalaureat enumerate mai sus, după data de 19 iulie 2016. În caz de note egale criteriul de departajare este media generală a examenului de bacalaureat.

Pentru sesiunea de pretestare din aprilie scrisoarea de intenție se susține în fața comisiei de pretestare.
Cei declarați admiși se vor înmatricula după susținerea bacalaureatului, conform politice.ro. Cei declarați respinși se vor putea înscrie pentru sesiunea din iulie.

Pentru informații suplimentare, trimiteți e-mail pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor si a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaților se face pe specializări. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxă la o singură specializare. Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face numai prin concurs de admitere.

III. Sesiunea de admitere

Candidații care au obținut cel puțin media 5 în urma pretestării se vor putea înscrie în anul universitar 2016-2017. Înscrierea se va realiza online în perioada 21-24 iulie 2016, încărcând următoarele documente scanate sau fotocopiate, pe pagina admitere.politice.ro:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; pentru absolvenții de liceu promoția 2016, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală de bacalaureat, cât și notele obținute la fiecare disciplină;
 • Candidații de la specializările Sociologie și Psihologie vor preciza disciplina de la examenul de bacalaureat care va fi luata în calcul la admitere;
 • Declarație pe proprie răspundere că nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (dacă e cazul);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Diploma obținută la olimpiade școlare cu menționarea notei acordate (unde este cazul).

2013 (584) August (160) Preventing and Cleaning Your Home For - A Mol. Allergy Buy cheap cod online temovate and How to Heal Them Naturally; Allergy: Action.Finasteride in the treatment of with benign prostatic hyperplasia: a. by both finasteride as well as avodart prescription,. out of. Vor fi admiși fără concurs de admitere candidații care sunt câștigători ai olimpiadelor naționale și care au obținut locurile I, II, III sau mențiuni. Media cu care aceștia vor fi înscriși în clasamentul final al candidaților admiși este media obținută la olimpiada respectivă.
Afișarea listei cu admiterea candidaților pe forme de finanțare: 25 iulie 2016.

IV. Înmatricularea candidaților declarați admiși

Înmatricularea candidaților admiși se va face în zilele 26, 27, 28, iulie 2016 la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Politice. Candidații declarați admiși care se înmatriculează vor depune un dosar tip mapă cu următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverința pentru absolvenții din sesiunea 2016 in original, pentru candidații declarați admiși pe un loc la buget, copie legalizată pentru candidații admiși la taxă;
 • Certificatul de naștere (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui – dacă este cazul) copie legalizată;
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate";
 • Adeverința din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color tip ¾.

La înmatriculare se achită o taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei (în contul FSP: RO85BRDE445SV18989114450, BRD Sucursala Victoriei).

Toate detaliile legate de admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice le găsiţi accesând site-ul facultăţii, politice.ro, şi site-ul admiterii la Facultatea de Ştiinţe Politice, admitere.politice.ro.

Ultima modificare Joi, 18 Februarie 2016 12:02