Luni, 25 Iulie 2016 15:20

Cultivarea excelenței la nivelul învățământului profesional superior: consultarea părților implicate

Joi, 21 iulie 2016, a avut loc prima întâlnire a Comitetului Național pentru Excelență în Învățământul Profesional Superior, ca activitate a proiectului Strengthening Professional Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe (PROCSEE), în cadrul căruia SNSPA este partener.

 

Reuniunea a avut loc la SNSPA, cu participarea părților interesate în dezvoltarea acestui sector: reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, ai angajatorilor, ai instituțiilor publice care elaborează sau implementează politici publice de educație și formare profesională, reprezentanți ai studenților, și, nu în ultimul rând, membrii și experții proiectului.

Scopul întâlnirii a fost identificarea provocărilor și dificultăților de la nivelul învățământului profesional superior din România. Atelierul de lucru s-a concentrat asupra următoarelor arii tematice:
•    starea curentă a învățământului profesional superior: puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
•    modelul ideal al învățământului superior și identificarea barierelor care împiedică dezvoltarea ideală a acestui sector
•    perspective de dezvoltare și provocări.

Concluziile reuniunii consultative vor contribui la elaborarea Misiunii pentru România privind cultivarea excelenței la nivelul învățământului profesional superior și vor orienta eforturile ulterioare ale echipei proiectului PROCSEE de a elabora instrumente și propuneri concrete de politici publice în domeniu.

 

Ultima modificare Marți, 11 Aprilie 2017 10:03