Anunțuri achiziții publice

Servicii revizie ascensoare si servicii RSVTI

Servicii de medicina muncii

Servicii de reparare și întreținere centrale termice și servicii de verificare și revizie a instalațiilor de furnizare a gazelor naturale

Achiziţie echipamente ERASMUS

Achiziţie echipamente SNSPA

Lucrări de reabilitare subsol Cămin B2 din Bd. Ficusului nr. 44, Bucureşti


Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016

 


SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII


Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti


Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti

A fost anulata ca urmare a neprezentarii de oferte din partea agentilor economici.


Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti

Clarificare

Clarificare


Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti

Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016


Achiziţie servicii de arhitectură de interior


Achiziţie servicii de arhitectură de interior

Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.


Servicii de reparare şi de întreţinere centrale termice la sediile beneficiarului


Servicii auditare proiecte cu finanţare naţională


 Servicii de salubrizare pentru locaţiile SNSPA


 Servicii de salubrizare pentru locaţiile SNSPA

(Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din ONG 34/2006)


Servicii de medicina muncii pentru angajati


Achiziţie abonamente la publicaţii periodice şi ziare


Achiziţie autoturisme


Revizie unităţi exterioare parter


Servicii tehnice de mentenanță sistem de climatizare HVAC


Servicii de auditare pentru proiectul POSDRU/156/1.2/G/140627


 Invitație de participare la procedura de achiziție abonament sistem antiplagiat


Servicii de audit financiar extern proiect POSDRU /187/1.5/S/155589


Achiziții servicii de audit proiecte cu finanțare națională


Invitație de participare la procedura de atribuire de servicii pază