Buletin informativ privind informațiile publice

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001:

  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
  2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe
  3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
  4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
  5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
  6. Programele şi strategiile proprii
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
  9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.