Comisia de monitorizare

Constituită prin Decizia nr. 187 din data de 10.11.2011, în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, în SNSPA.

Comisia de monitorizare este formata din:
•    Președinte – Prorector,  Prof. univ. dr. Emil BĂLAN
•    Conducătorii de structuri/compartimente din cadrul SNSPA

Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei.
          
Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare – Revizia 2 în lucru

În vederea desfăşurării activităţii, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare.     

Obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de control luate de către conducerea universității se cuprind în Programul de dezvoltare, care se actualizează, anual.

Program de dezvoltare SCIM 2018

Program de dezvoltare SCIM 2017
Program de dezvoltare SCIM 2016

Activitatea Comisiei de monitorizare se desfășoară conform prevederilor OSGG nr.400/2015, modificat și completat, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.