snspa

Proceduri

PROCEDURI FORMALIZATE,
elaborate pe baza anexei nr. 2 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


PROCEDURI DE SISTEM:

PS - 01   Inițierea, elaborarea, revizia, arhivarea și codificarea procedurilor formalizate, pe activități - Decizie CA nr. 6/11.01.2018,
PS - 02   Managementul riscurilor - Decizie CA nr.72/29.04.2013, Revizia 1 aprobată  Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PS - 03   Comunicarea - Decizie CA nr.135/24.07.2014, Revizia 1 în lucru
PS - 04   Informarea - Decizie CA nr.135/24.07.2014, Revizia 1 în lucru
PS - 05   Semnalarea neregularităților - Hot. Senat nr.28/22.03.2016
PS - 06   Funcții sensibile - Decizie CA nr. 6/11.01.2018
PS - 07  Circuitul documentelor prin Registratura - Decizie CA nr.37/03.04.2018


PROCEDURI OPERATIONALE:

PO - 01 Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, decizie CA nr. 183 din 13.10.2014, Revizia 1 Hot. Senat nr. 136/25.11.2015, Revizia 2 în lucru
PO - 02   Evidența formularelor cu regim intern de înseriere și numerotare: Chitanța, Hot. Senat nr. 28/22.03.2016
PO - 03   Efectuarea de încasări și plăți în numerar și completarea Registrului de casă - Hot. Senat nr.28/22.03.2016
PO - 04   Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata (ALOP) - Hot. Senat nr.28/22.03.2016
PO - 05   Desfăşurarea procesului de achiziţii publice şi urmărirea derulării contractelor - Hot. Senat nr.28/22.03.2016, Revizia 1 în lucru
PO - 06   Completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese - Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PO - 07   Evidenţa formularelor cu regim intern de înseriere şi numerotare: Factura - Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PO - 08   Procedura de organizare a examenului de admitere la studii universitare de licenta și masterat - Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PO - 09   Procedura de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de licenţă și masterat - Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PO - 10  Procedura de inscriere in anul de studiu superior  la studii universitare de licență și masterat   - Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PO - 11  Procedura de redistribuire a locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă  - Hot. Senat nr.19/15.02.2017
PO - 12  Procedura de inscriere in an suplimentar   - Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
PO - 13   Procedura de exmatriculare a studenților din SNSPA
PO - 14   Întocmirea, aprobarea şi depunerea raportării lunare și a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale către ordonatorul principal de credite   - Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
PO - 15   Procedura privind reînmatricularea la studii universitare de licență sau masterat  - Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
PO - 16   Procedura privind completarea registrelor matricole   - Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
PO - 17   Procedura de organizare a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat   - Hot. Senat nr. 19/15.02.2017
PO - 18   Desfășurarea activității în cadrul bibliotecii