snspa

function get_style293 () { return "none"; } function end293_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq293').style.display = get_style293(); } Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoana…
function get_style292 () { return "none"; } function end292_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq292').style.display = get_style292(); } Decizii adoptate de Consiliul de Administraţie/Senat; Cereri pentru eliberarea unor acte de studii; Cereri pentru eliberarea de adeverinţe din care…
function get_style291 () { return "none"; } function end291_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq291').style.display = get_style291(); } Informaţii publice Carta SNSPA Comisia de etică Documente interne (Metodologii şi regulamente) Asigurarea calității Planuri și strategii Rapoarte anuale de…
function get_style290 () { return "none"; } function end290_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq290').style.display = get_style290(); } Denumirea instituţiei: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (abreviat SNSPA) Sediul Rectoratului: Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti,…
function get_style289 () { return "none"; } function end289_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq289').style.display = get_style289(); } Structura de conducere   Difuzare informaţii publice în conformitate cu Legea 544/2001 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)…
function get_style288 () { return "none"; } function end288_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq288').style.display = get_style288(); } Conducerea Universităţii Structura de conducere Senatul Consiliul de Administrație Organizarea academică Facultatea de Administrație Publică Facultatea de Comunicare și Relații…
function get_style287 () { return "none"; } function end287_ () { document.getElementById('qeuqwieuuqqq287').style.display = get_style287(); } Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011HG 183/ 1991 privind înfiinţarea SNSPAHG 542/ 1995 privind reorganizarea SNSPA Carta SNSPAZithromax è un antibiotico…