snspa

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de  șofer,  în cadrul Direcției Administrative, pe perioadă determinată de 6 luni.
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de  ingrijitor,  în cadrul Direcției Administrative, pe perioadă determinată de 6 luni.
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post de  expert IT şi sisteme de management de conţinut (S) în cadrul Direcției Informatice , pe perioadă determinată de 6 luni.
Rezultat interviu STAN ADRIANA DIANA - 85 puncte Rezultat final STAN ADRIANA DIANA - 77,5 puncte. http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/posturi-vacante/posturi-scoase-la-concurs/item/1548-1-post-contractual-vacant-de-consilier-juridic-in-cadrul-directiei-juridice-pe-perioada-nedeterminata
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi contractual vacante, de secretară(S),  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă, în cadrul Facultății de Management
STAN ADRIANA DIANA - ADMIS http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/posturi-vacante/posturi-scoase-la-concurs/item/1548-1-post-contractual-vacant-de-consilier-juridic-in-cadrul-directiei-juridice-pe-perioada-nedeterminata
BAREM CORECTARE Varianta II 1.Detaşarea, conform Codului Muncii.-25 puncte -noţiune-5 pct -caracteristici-5 pct -efecte-5 pct -cazurile de încetare 10 pct 2.Consiliul de administraţie al universităţii.-20 puncte -noţiune şi componenţă-10 pct - principalele atribuții-10 pct 3.Contestația…
Pagina 1 din 46