Rezultatul la proba scrisă a concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ din data de 05.09.2016

get link  

http://www.biodekoracija.com/mu/426/forex-in-italiano.html
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina 85 pct. Admis pentru probă practică