Rezultatul la proba practica a concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ din data de 07.09.2016

binärhandel  

go to link
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina Admis probă practică

http://www.cam-adventures.com/mqq-4220 Interviul va avea loc in str. Povernei, la ora 10.

http://dwfitnessandnutrition.com/mm/opzioni-binarie-regolamentate