Post de secretar (S) FAP, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul la proba scrisă

download iqoptions binary options system forum Rezultatele la proba scrisă

www beeoptions com
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Achim Andreea Alexandra 45 pct. Respins