Rezultatul final al concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ

come poi fare trading  

Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina 90,4 pct. Admis