Post contractual vacant, de secretar (S), pe perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă | Rezultate finale