Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar I cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

http://www.coupons-wow.com/mt/binary-option-brokers-with-demo-account Facultatea  de Comunicare şi Relaţii Publice organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de secretar I cu studii superioare.

www marketsworld com review

http://gunaydinet.com/pi/43/basi-opzioni-binarie.html conto iqoption Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

http://davidlilja.se/mqo-8996

http://ufsverige.org/mc/fare-trading-con-1-euro Condițiile specifice de participare la examen sunt -    obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani
    
Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din bdul Expozitiei în data de 30.01.2017, ora 10.00 – proba scrisă ( Punctaj minim 50 puncte).

here

watch
http://www.discount-a-finder.com/mg/million-segnali-trading Bibliografie

http://www.enterijermaximum.com/bf/41/opzioni-binarie-altroconsumo.html
  • Legea nr.1/2011 -Legea educatiei nationale.
  • Ordinul MECT nr.5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
  • Ordinul MECTS nr.4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
  • Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie