Post contractual vacant, de Director General Administrativ Adjunct, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selecţiei dosarelor