Post contractual vacant, de Director General Administrativ Adjunct, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul final

 

Detalii legate de concurs, aici.

Rezultatele final

Perpelea Octavian - admis