Post contractual temporar vacant, de secretara (S), pe perioadă determinată de 1 an | Rezultatele selecţiei dosarelor