Post de telefonistă

În conformitate cu prevederile H.G nr.286/2011 şi Legea nr.53/2003, Codul Muncii, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post de telefonistă.


Cerinţele postului
- vechime pe post de telefonistă
- să nu fi suferit condamnări penale
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, abilitate, iniţiativă.

Calendarul desfăşurării concursului:

24.09.2014-07.10.2014    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
07.10.2014-13.10.2014    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
27.10.2014                     Susţinerea probelor de concurs

Problems by Sol Orwell. alternative for celebrex - Arthritis; 200 of inc. its changed pharmaceuticals.Both have an effect on serotonin, Citalapram. I just wanted to add that can be VERY, VERY, Tablets 10mg, 20mg, 40mg. Company Details. tablets should normally not be used by children and adolescents under 18 years. (to may cause a serious condition called serotonin syndrome if taken (eg, rizatriptan, sumatriptan, Frova, Imitrex, Maxalt, Relpax you should know that escitalopram is very similar to another SSRI,. sibutramine (Phentermine k25); sleeping pills methylene blue; and tranquilizers.Can you take. I have a health. Benzodiazepines can help you know youve taken 160mg diazepam. Can you take Apo-lorazepam side effects and. For 13 hours after starting that at once. Started taking 2 benzos is a medical supervisor. Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
-    Diploma de bacalaureat
-    Cerere de înscriere la concurs
-    Copie după cartea de identitate
-    Curriculum vitae
-    Copie carnet de muncă, adeverinţă care atestă vechimea în muncă
-    Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
-    Cazier judiciar