1 post de automatist, 1 post de electrician, 1 post de instalator, 1 post mecanic de întreținere, 8 posturi de îngrijitoare

În conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs următoarele posturi:

 • 1 post de automatist
 • 1 post de electrician
 • 1 post de instalator
 • 1 post mecanic de întreţinere
 • 8 posturi de îngrijitoare

Calendarul desfăşurării concursului:

 • 27.10.2014-10.11.2014: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar
 • 11.11.2014-19.11.2014: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
 • 28.11.2014: Susținerea probelor de concurs

 

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon 0372177170.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • Diploma de licență cu foaia matricolă, diplomă de bacalaureat sau de Școală generală
 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copie după cartea de identitate
 • Curriculum vitae
 • Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Cazier judiciar

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.