2 posturi de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică

enter site În conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.

http://billbrickey.com/bq/104/1779.html tecnica opzioni binarie guardando il kovimento del prezzo

go site programmi gratis opzioni binarie Calendarul desfăşurării concursului:

http://www.digital-coupon.club/mf/etoro-permette-di-investire-nelle-opzioni-binarie
  • 27.10.2014-10.11.2014: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
  • 11.11.2014-19.11.2014: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
  • 28.11.2014: Susţinerea probelor de concurs

watch     
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon 0372177170.

iq option lista rendimenti in percentuali

http://www.pettigna.com/me/170/ account demo opzioni binarie Tematica de concurs se află la Serviciul de Resurse Umane.

click enter Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  • Diploma de licență cu foaia matricolă
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Copie după cartea de identitate
  • Curriculum vitae
  • Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
  • Cazier judiciar