1 post de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pe perioadă determinată

go to site În conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post de secretar cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pe perioadă determinată.

see

go site Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

go

go to site http://www.digital-coupon.club/mf/autopzionibinarie-pareri Calendarul desfăşurării concursului:

  • 27.10.2014-10.11.2014: Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
  • 11.11.2014-19.11.2014: Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
  • 28.11.2014: Susţinerea probelor de concurs

http://cameralove.org/mq/default/scambiare-opzioni-binarie     
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon 0372177170.

click piattaforme azioni binarie con puntata di 10 euro Tematica de concurs se află la Serviciul de Resurse Umane.

click here http://www.crazy-codes.xyz/ma/iq-option-bad-gateway Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  • Diploma de licență cu foaia matricolă
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Copie după cartea de identitate
  • Curriculum vitae
  • Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
  • Cazier judiciar