Post de inginer I(S) pentru protecţia muncii

click SNSPA scoate la concurs un post de inginer I(S) pentru protecţia muncii. Concursul va avea loc în data de 26.02.2015 la ora 12, la sediul din str. Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu.

http://blog-haus.net/oe/16/binre-optionen-richtig-handeln.html

online investing Bibliografia de concurs o gasiţi la serviciu Resurse Umane, telefon 0372 177 170.  

http://financeinspired.com/mqy-12087

e toro opzioni binarie trading online italiano Documentele solicitate:
-cerere de inscriere la concurs;
-copie act identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copie conform cu originalul a cărţii de muncă şi adeverinţă de vechime în muncă după 01.01.2011;
-cazier;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
-CV;
-copie certificat de căsătorie dacă este cazul .

united states based binary options brokers

watch http://www.pettigna.com/me/609/esercizi-informatica-operazioni-binarie.html esercizi informatica operazioni binarie Calendarul desfăşurări concursului:
-21.01.2015-19.02.2015 ,ora 10, înscriere la concurs;
-19.02.- 21.02.2015 verificarea dosarelor de concurs;
-26.02.2015 proba scrisă, ora 12;
-26.02.2015 interviu, ora 15;
-02.03.2015 comunicarea rezultatelor.

opzioni binarie 1 minuto 1