Post de Director General Administrativ Adjunct

go SNSPA scoate la concurs un post de Director General Administrativ Adjunct. Concursul va avea loc în data de 09.03.2015 la ora 10:00, la sediul SNSPA din str. Povernei nr. 6 şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

http://gunaydinet.com/pi/67/opzioni-binarie-60-bollinger-band-youtube.html opzioni binarie 60 bollinger band youtube

go here Bibliografia de concurs o gasiţi la serviciu Resurse Umane, telefon 0372 177 170.

binary options uk tax

http://www.donnaklara.com/my/211/andamento-valute-opzioni-binarie.html http://www.discount-a-finder.com/mg/bnl-opzioni-binarie bnl opzioni binarie Documentele solicitate:
-cerere de inscriere la concurs;
-copie act identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copie conform cu originalul a cărţii de muncă şi adeverinţă de vechime în muncă după 01.01.2011;
-cazier;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-CV;
-copie certificat de căsătorie dacă este cazul.

go site

binary options trading system striker9 free download http://www.dg-coupon.com/md/miglior-ebook-opzioni-binarie Calendarul desfăşurări concursului pentru post Director General Administrativ Adjunct
-26.01.2015 -19.02.2015 perioada depunere dosare;
-25.02.-26.02.2015 verificarea dosarelor;
-09.03.2015 proba scrisă, ora 10;
-09.03.2015 interviu, ora 14.

here