Post de specialist IT (S) la biblioteca SNSPA

SNSPA scoate la concurs un post de specialist IT (S) la biblioteca SNSPA. Concursul va avea loc în data de 09.03.2015 la ora 10.00, la sediul SNSPA din str. Povernei nr. 6 şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.


Bibliografia de concurs o gasiţi la serviciu Resurse Umane, telefon 0372 177 170.

Documentele solicitate:
-cerere de inscriere la concurs;
-copie act identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copie conform cu originalul a cărţii de muncă şi adeverinţă de vechime în muncă după 01.01.2011;
-cazier;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-CV;
-copie certificat de căsătorie dacă este cazul.

Calendarul desfăşurări concursului pentru un post specialist IT (S) la biblioteca SNSPA
-26.01.2015 -19.02.2015 perioada depunere dosare;
-25.02.-26.02.2015 verificarea dosarelor;
-09.03.2015 proba scrisă, ora 10;
-09.03.2015 interviu, ora 14:00