Taxe

segnali opzioni binarie siti Conform Hotărârii de Senat din 11.05.2017

orari migliori per opzioni binarie

http://fishinforfreedom.org/ot/77/opzioni-binarie-servizio-iene.html opzioni binarie servizio iene Art. 1. Se aprobă următoarele taxe de şcolarizare:

opzioni binarie conviene
 • Taxa de admitere (toate formele cu examen scris şi/sau oral): 150 lei       
 • Taxa de admitere doctorat: 300 lei
 • Taxa de admitere doctorat candidaţi străini non UE, SEE şi Elveţia: 240 €    
 • Taxa de admitere ID/IFR: 100 lei    
 • Taxa de înmatriculare în anul I: 100 lei        
 • Taxa anuală de şcolarizare - studii universitare de licenţă: min.  2.200 lei (Decanatele vor avea politici speciale pt. a II-a specializare în SNSPA, precum şi în stabilirea taxei de anuale şcolarizare, stipulate în contractul de şcolarizare)
 • Taxa repetare modul/disciplină este % din taxa de şcolarizare - adică: [taxa anuală] / [nr. total credite pe an] x [nr. credite alocat disciplinei])
 • Taxa anuală de şcolarizare - studii universitare de masterat: min.  2.500 lei (Decanatele pot stabili politici speciale, stipulate în contractul de şcolarizare)
 • Taxa anuală de şcolarizare - cursuri postuniversitare de formare continuă: min. 1.450 lei  
 • Taxa anuală de şcolarizare IFR - studii universitare de masterat: min. 2.000 lei (Decanatele pot stabili politici speciale, stipulate în contractul de şcolarizare)     
 • Taxă modul psihopedagogic: min.  800 lei  
 • Taxa şcolarizare studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia (licenţă şi masterat ZI): 220 € / lună (9 luni)
 • Taxa şcolarizare studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia (licenţă şi masterat ID): 220 € / lună (3 luni)
 • Taxa anuală de şcolarizare studii universitare de masterat; al II-lea în cadrul SNSPA: 1.100 lei (taxa specială de 1/2 din taxa anuală se acordă la cererea studentului, la înmatriculare)    
 • Taxa doctorat studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia: 240 € / lună (9 luni)    
 • Taxa doctorat studenţi români: 6.000 lei / an     
 • Taxa susţinere teza de doctorat: 3.000 lei             
 • Taxa susţinere teza de doctorat studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia: 440 €        
 • Taxa de reexaminare (al III-lea examen) universitar + examene diferenţă: 40 lei         
 • Taxa de reexaminare (al III-lea examen) masterat: 80 lei         
 • Taxa pentru mărirea notei (Decanatele pot aproba scutirea de taxă): 20 lei                          
 • Taxa de repetare a examenului de finalizare a studiilor: 200 lei             
 • Taxa susţinere examen finalizare studii pentru studenţii SNSPA în regim cu taxă: 200 lei      
 • Taxa de susţinere examen finalizare studii pentru studenţii din afara SNSPA: min. 800 lei
 • Taxa de susţinere examen finalizare studii studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia: 220 €
 • Taxa legitimaţie bibliotecă (persoane străine exclusiv studenţii): 40 lei      
 • Legitimaţie transport, carnet de student, legitimaţie bibliotecă etc. (duplicat): 8 lei      
 • Taxă multiplicare programă analitică: 20 lei   + 0,3 lei  /pag
 • Taxă întârziere restituire cărţi la bibliotecă (pt. fiecare 2 zile de întârziere): 4 lei  
 • Taxă pentru transfer din şi în SNSPA: 300 lei  
 • Taxă de reînmatriculare studenţi români: 300 lei  
 • Taxă de reînmatriculare sau transfer studenţi străini non UE, SEE şi Elveţia: 200 €

parabolic sar binäre optionen  

http://elisemay.com/bd/67/opzioni-binarie-aiuto.html opzioni binarie aiuto

opzioni binarie i 4 cross migliori Art. 2. Candidaţii la studii universitare de masterat, absolvenţi a studiilor universitare de licenţă în SNSPA, sunt scutiţi de taxa de admitere. binäre optionen etoro erfahrungen Art. 3. Consillile structurilor academice pot aproba: http://creditsmartrepair.com/bx/101/tutto-quello-che-non-sapete-sulle-opzioni-binarie.html tutto quello che non sapete sulle opzioni binarie a) reducerea taxelor de şcolarizare cu până la 50% pentru angajaţii SNSPA şi copiii acestora; b) reducerea taxelor, cu procentul stabilit pentru fiecare caz în parte, în situaţii speciale.

binäre optionen max fischer